Information

Nhiệm vụ

+ Tối đa hóa giá trị lợi ích khách hàng, tạo mối găn kết giữa toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên, phát huy sức sáng tạo của nhân viên, đòng lòng của cả tập thể xây dựng một công ty ngày càng tăng trưởng.

+ Luôn cải tiến công nghệ, máy móc để cung cấp sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng Mục tiêu đưa ra ...